Behandlings tilbud

1. Fysioterapi

2. OMI

3. Trykkbølgebehandling

4. Neurac slyngebehandling med Redcord

5. Medisinsk treningsterapi- MTT

6. Kinesiotaping

7. Vestibular rehabilitering – Behandling av svimmelhet

8. Såler