Tonny Egeland

Autorisert fysioterapeut i 1993.
Jeg har jobbet i privat praksis siden 2001, før det har jeg erfaring fra sykehus og kommunehelsetjeneste. Jeg har jobbet ved høybråten Fysikalske Institutt AS siden 2008.

Carina N. Thorstad

Autorisert fysioterapeut med lang erfaring fra privat praksis.
Jeg har arbeidet på Høybråten Fysikalske Institutt siden oppstarten i 2004, har også erfaring fra sykehus

Åsmund Gillebo

født 1975, utdannet fysioterapeut i 1998 og har arbeidet ved fysikalske institutter siden 1998.
Jeg var med og startet Høybråten Fysikalske Institutt AS i 2004 og har siden vært deleier.

Synne Mathisen Gillebo

Autorisert fysioterapeut fra 2001 Jeg har jobbet i privat praksis fra 2002, 
ved Høybråten Fysikalske Institutt fra oppstarten i 2004.