Åsmund Gillebo

født 1975, utdannet fysioterapeut i 1998 og har arbeidet ved fysikalske institutter siden 1998.
Jeg var med og startet Høybråten Fysikalske Institutt AS i 2004 og har siden vært deleier.

Viderutdanning:


-Har komplett (basic og advanced) utdannelse innen OMI (Orthopaedic Medicine International).

- Kurs i McKenzie metoden (A-D) – MDT (The McKenzie Method of Mechanical 
Diagnosis and Therapy).

-Spesialist i klinisk ortopedisk fysioterapi.

-Utfører trykkbølgebehandling.

Jobber dagtid mandag til fredag, samt en kveld hver uke.