Fysioterapi

Fysioterapi er en egen vitenskap, knyttet til det medisinske fagfelt. Sentralt i faget er bevegelse og tiltak rettet mot bevegelsesapparatet. Fysioterapi kan beskrives som forebyggende, undersøkende og behandlende tiltak som omfatter blant annet manuelle teknikker og øvelser. Fysioterapi utøves av fysioterapeuter med offentlig godkjenning/autorisasjon.
Behandlingen tar utgangspunkt i de funn som fremkommer av samtalen/anamnesen og funksjonsundersøkelsen. Målet er å skape endringer slik at smertene lindres og funksjonsevnen bedres.
Forskjellige behandlingskonsepter, metoder, teknikker, grep samt informasjon og veiledning benyttes i fysioterapibehandlingen.