Medisinsk treningsterapi- MTT

Medisinsk treningsterapi(forkortet MTT) er et behandlingskonsept innen fysioterapi. Konseptet ble utviklet på 1960-tallet av den norske manuellterapeuten Oddvar Holten og har senere blitt videreutviklet av først og fremst norske og svenske fysioterapeuter.
Konseptet bygger på grunnleggende og tradisjonell treningsfysiologi og patologi, men skiller seg fra tradisjonell styrketrening på flere områder. Hovedtrekkende i MTT går ut på å trene den affiserte strukturen for eksempel en degenerert sene med sikte på å skape økt sirkulasjon og tilheling i vevet. Samtidig tenker en å trene opp og stabilisere eventuelle usymmetrier og ubalanser i bevegelsesapparatet, som kan tenkes å ha bidratt til skaden/smertene. Styrkeøkning eller hypertrofi er ikke et fokus, slik det vanligvis er i styrketrening for friske. De helende prosessene mener en å påvirke gjennom å trene med mange repetisjoner(<30-40) med relativ lav belastning(<ca 30 % av 1 RM), og å gjennomføre dette hyppig(fra noen ganger i uken opp til 2-3 ggr daglig) og ikke minst så smertefritt som mulig.

Les mer http://holteninstitute.com